पूर्वोत्तर भारत : नेपाली सवाई काव्य

         पूर्वोत्तर भारत : नेपाली सवाई काव्य   डॉ.गोमा देवी शर्मा                                  मणिपुर                                    संपर्क-8638505492                                 इमेल पता[email protected] भूमिका       भारतीय नेपाली साहित्य में सन 1887&1917 …

Read more

     तुलसी के साहित्य में नारी संवेदना – डॉ.गोमा देवी शर्मा (अधिकारी)                          मणिपुर गोस्वामी तुलसीदास 15वीं शताब्दी के एक महान रामभक्त कवि थे। …

Read more

नेपाली भाषाको विकास यात्रा

नेपाली भाषाको विकास यात्रा                                            डा.गोमा देवी शर्मा मणिपुर नेपाली भाषा भारतीय आर्यभाषा परिवारको भाषा हो। यो नेपाल राष्ट्रको …

Read more

मणिपुरेली नेपाली नारी: एक अवलोकन

                            मणिपुरेली नेपाली नारी: एक अवलोकन                                                          डा.गोमा देवी शर्मा         जहाँ नारीको पूजा …

Read more

Dr Goma Devi Sharma

    संगोष्ठी पत्र मणिपुरेली नेपाली कथा साहित्यको विकासक्रम प्रस्तुत कर्ता- डा. गोमा देवी शर्मा                                                                …

Read more

पूर्वोत्तर भारतका नेपाली सवाई / लहरी काव्य

पूर्वोत्तर भारतका नेपाली सवाई / लहरी काव्य     –     डा. गोमा देवी अधिकारी                                               …

Read more

मणिपुरमा नेपाली नाट्य परम्परा र प्रवृत्ति

    मणिपुरमा नेपाली नाट्य परम्परा र प्रवृत्ति     संगोष्ठीपत्र डा. गोमा देवी शर्मा मणिपुर   सारांश- विभिन्न परिस्थितिको चपेटमा परेको मणिपुरेली नेपाली साहित्यमा स्वतन्त्रतापूर्वनै नाटकको सूत्रपात भएको थाहा लाग्छ। …

Read more

  ऋषि पञ्चमी र रजोधर्म                      डा. गोमा देवी शर्मा (अधिकारी)                 मणिपुर           नेपाली समुदायमा …

Read more

समकालीन भारतीय नेपाली नियात्राका प्रवृत्तिहरू

  समकालीन भारतीय नेपाली नियात्राका प्रवृत्तिहरू                                                                                                                                               …

Read more

भारतीय नेपाली साहित्यको संक्षिप्त इतिहास

                                                                भारतीय नेपाली साहित्यको संक्षिप्त इतिहास –    डा. गोमा देवी शर्मा मणिपुर नेपाली भाषाको उद्भव र विकास                 नेपाली भाषाको उद्भव इसाको दसौंशताब्दि मानिन्छ र यसको प्राचीनतम नमूना विक्रम सम्वत …

Read more

error: Content is protected !!