कोरोना कालीन साहित्य (डायरी)

नारी सर्जक

Newly published book by reknown Indian writer Dr Goma Devi Sharma. This work contains brief Introduction and analysis of Literary Contribution of 222 Indian Nepali/Gorkha women Writer in various genere. It is totally research based work. The book contain 176 pages and costs INR 200/-only.

मणिपुरमा नेपाली साहित्य : एक अध्ययन

मणिपुरमा नेपाली साहित्य : एक अध्ययन

मणिपुरमा नेपाली भाषी गोर्खा समुदायको बसोवास धेरै पुरानो हो। विभिन्न जाति-उपजातिहरूमाझ जीवन धान्दै आएता पनि मणिपुरेली गोर्खाहरूले आफ्नो भाषा, साहित्य र संस्कृतिको जगेडा भने गरेरै आएका छन्। यस भूमिमा नेपाली …

Read more

error: Content is protected !!